Welkom op de website van SCAB

Wie zijn wij?

SCAB Hasselt staat voor Stichting Culturele Activiteiten Bibliotheek Hasselt. SCAB is een stichting. Een organisatie, die bestaat uit een bestuur en werkgroepen, die volledig worden gerund door vrijwilligers. De stichting is op 21 maart 1992 opgericht.

Doelstelling
De Stichting heeft tot doel een zo breed mogelijk publiek kennis te laten nemen van, en in contact te brengen met, cultuuruitingen en doet dit middels het organiseren van kleinschalige, laagdrempelige activiteiten op het gebied van cultuur: literatuur, theater, muziek en film.

Literatuur
• Het organiseren van lezingen en cursussen. Denk hierbij aan bekende schrijvers, historici etc.

Theater en muziek

• Het contracteren van theater- en muziekgroepen van een zo’n hoog mogelijk niveau met de middelen die beschikbaar zijn; speciale aandacht is hierbij voor aankomende talenten.
• Het ervoor zorg dragen, dat alle sectoren van de klassieke- en hedendaagse muziek in de programmering aan bod komen.

Film
• Het maandelijks organiseren van een filmavond, veelal films van culturele waarde.  

Beleid
Het beleid van het bestuur van de SCAB richt zich conform haar oprichtingsakte op volgende belangrijke punten:
• het beschikbaar stellen van een podium voor literatuur, muziek, theater en film
• het bereiken van een zo breed mogelijk publiek voor de verschillende activiteiten
• het bevorderen van interesse voor culturele activiteiten bij de inwoners van Hasselt e.o.
• het verrichten van alle handelingen die met het voorgaande verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Adres van SCAB
Stichting Culturele Activiteiten Bibliotheek
p/a Dr. H.A.W. van der Vechtlaan 34
8061HK Hasselt
RSIN nummer 813658913

 

Bestuur van de stichting
• De leden van het bestuur bestaan uitsluitend uit vrijwilligers en genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
• Het huidige bestuur bestaat uit:

Johannes Huisma Voorzitter
Frans Nijland Penningmeester
Tineke van de Wetering Secretaris
Vacature Algemeen lid

Margriet Prins-Roukema Nieuwsbrief
Ria Grootoonk Ledenadministratie


Als “vriend van SCAB” wordt u maandelijks per Nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de geplande activiteiten. Verder biedt de website van SCAB aan een ieder, de mogelijkheid om op de hoogte te blijven van het culturele programma en de geplande activiteiten te bezoeken.

U kunt vriend worden van SCAB (Stichting Culturele Activiteiten Bibliotheek Hasselt) door u op te geven via het contactformulier op deze site, of via: SCAB-Hasselt@hotmail.com  De vriendenbijdrage is min. 15 euro per gezin (meer mag). Graag worden wij door u gemachtigd om de vriendenbijdrage jaarlijks van uw IBAN rekening af te schrijven.

IBAN SCAB: NL38RABO0325644861

BIC:RABONL2U


Subsidie
SCAB ontvangt jaarlijks subsidie van de gemeente Zwartewaterland om haar activiteiten te kunnen bekostigen. Maar de tijden veranderen: de subsidie staat steeds meer onder druk! Daarom is het zo belangrijk dat u SCAB financieel ondersteunt.

"Advies op maat"
In 2014 werd ons de mogelijkheid geboden om mee te dingen naar een waardebon voor ” advies op maat”. Hieronder een korte uitleg:

WAARDEBONNENACTIE ADVIES OP MAAT
Overijssel heeft talloze clubs, verenigingen en andere instanties die zich bezighouden met cultuur in al haar verschijningsvormen. Prachtig is dat. Er gebeurt zoveel meer dan we denken, ook achter de coulissen, door zoveel meer mensen dan we weten. Het verenigingsleven maakt onze samenleving zo sterk en vitaal. De waarde ervan is onschatbaar groot. De kracht van de club is de gezamenlijke kracht van de leden die zich inzetten. Het zijn uitdagende tijden, met sponsors die zich terugtrekken en overheden die minder subsidie kunnen geven. Daarnaast verandert de regelgeving voortdurend. Hoe blijf je financieel gezond? Hoe organiseer je genoeg aanwas van nieuwe leden? En hoe ga je met bestuurlijke kwesties om? Het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel en de Provincie Overijssel helpen verenigingen deze uitdagingen het hoofd te bieden door waardebonnen voor professioneel advies ter beschikking te stellen. Daarvoor is per 1 januari 2013 het Fonds Advies op Maat amateur-kunst Overijssel ingesteld. Jullie begrijpen het al: Wij hebben gereageerd en ons verzoek is gehonoreerd!
Een leerzaam traject, samen met adviseurs van de Sesam Academie.

   Sesm anbi-logo

 

 

 

 

Bent u benieuwd naar onze activiteiten, kijk op onze >>>AGENDA<<< wat er zoal gepland is!


Hoera! SCAB viel in de prijzen.

Onder de slogan “Cultuur brengt mensen samen” heeft SCAB gehoor gegeven aan de oproep van Rabobank om mee te doen aan de RABO Coöperatieve Weken om in aanmerking te komen voor een sponsorbijdrage. Het thema “Het onder de aandacht brengen van haar activiteiten aan jongeren, terwijl ook ouderen gebaat zijn bij het behouden van  het  culturele aanbod in Hasselt” is beloond. De leden van de Rabobank hebben hun stem laten gelden. Resultaat: Een sponsorbijdrage ad € 1.240,75! 

Onze hartelijke dank aan de Rabobank voor dit mooie initiatief en aan de leden voor de steun!